Синдикат на служителите в затворите в България обявява начало на организиране на протестни действия

На проведено заседание на УС на ССЗБ днес, 21 май 2012 г. беше решено, организацията да пристъпи към подготовка за протестни действия. Протеста ще се изразява в протестен митинг на 10 юни 2012 г., пред сградите на Министерство на правосъдието и на Министерството на финансите. Ако не бъде постигнат резултат, ще продължи под формата на други разрешени от закона действия.

Leave a Reply