Сирма Медия представи онлайн платформа за споделяне на тестове между учители

Платформата представлява eлектронна система, която улеснява значително обмена и създаването на тестове, материали и добри образователни практики

Leave a Reply