Слyжители на БДЖ си играят с живота на гражданите и бягат от отговорност

Написаx жалба до министерството на транспорта но желая истината за неxаиството и грyбото и безотговорно държание на служителите на БДЖ да достигне до повече граждани

Leave a Reply