Споразумение за междубанковите такси по дебитни карти Visa подпомага развитието на SEPA

София, 26 април 2010 г. - Visa Европа приветства постигнатото днес споразумение с Европейската комисия по отношение на междубанковите такси, касаещи разплащания с карти за директен дебит. Предложенията на компанията за междубанковите такси (Multilateral interchange fees - MIFs) при трансграничните транзакции с карти за директен дебит в Европейското икономическо пространство бяха приети след серия от публични консултации.

Leave a Reply