ССЗБ: Срещу корупцията са необходими общи действия, това не е само наша отговорност

За изработването на стратегия за предотвратяване и разкриване на корупционни практики в местата за лишаване от свобода са необходими съвместни усилия на всички държавни институции, медиите, неправителстените организации и гражданите, а не единствено на СО в частност най–младата синдикална организация в сектор „Сигурност” – Синдикат на служителите в затворите

Leave a Reply