Стабилен ръст на потребителския разход през второто тримесечие в повечето страни от ЕС

София, 07.09.2011 година – Потребителският разход през второто тримесечие на 2011 година нараства с 2,5% спрямо същия период на миналата година, което надгражда ръста от 2,5%, отчетени през първото тримесечие на годината. През първото полугодие на годината наблюдавахме най-големия ръст на потребителския разход за последните пет години, но последните събития в ЕС може да са сигнал за по-мрачни перспективи за остатъка от годината.

Leave a Reply