Стотици счетоводители на премиерата на най-новия счетоводен софтуер Microinvest Делта Pro

На 15.12.2010 г. и 17.12.2010 г. в конферентната зала на Геопланпроект в София, се проведоха национа...

Leave a Reply