Стратегическо партньорство с компанията Drvopromet засили позициите на Меркатор Груп на пазара в Босна и Херцеговина

Меркатор Босна и Херцеговина придобива 63 търговски обекта на компанията Drvopromet

Leave a Reply