Sustainability Consultants Ltd. подкрепя устойчивото развитие на бизнеса и прилагането на КСО стратегии

Компанията стартира дейността си в България като подпомага компаниите през процеса на създаване и изпълнение на стратегии за устойчиво развитие и корпоративната социална отговорност

Leave a Reply