Същността на Лисабонския договор коментираха млади хора от България и Румъния

Същността на Лисабонския договор коментираха представители на неправителствени организации от България и Румъния, работещи в областта на младежките дейности. Работната среща е по проект на Сдружение „Информационни дейности и проекти”, с финансовата подкрепа на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи” по програмата „Младежта в действие”.

Leave a Reply