"Създайте шум" около вашето събитие

Процесът на успешно промотиране на едно събитие сред потенциалните участници изисква сериозна работа и творчество. Тук ще ви представим няколко съвети, които ще ви научат как да „създадете шум” около вашето събитие, както и да осигурите максималния брой участници, разбира се.

Leave a Reply