ТЕРОРИЗМЪТ, ИНФОРМИРАНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ

ТЕРОРИЗМЪТ - ИНФОРМИРАНОСТ И ПРЕВЕНЦИЯ обучава гражданите как да бъдат бдителни, на кое да обръщат внимание и към кого да се обърнат при подозрителни ситуации.

Leave a Reply