Трета годишна конференция SMART UTILITIES ИНТЕЛИГЕНТНИ ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ ЗА ЮТИЛИТИ КОМПАНИИ се провежда на 22 април

Акцентът на форума е върху: • новите предизвикателства пред ютилити компаниите • обслужването на клиентите на обществени услуги • управление на активи и географски информационни системи • интелигентни технологии, системи и решения за ютилити компании.

Leave a Reply