Учебен център ТехноЛогика организира пет обучения през февруари и март

Темите на курсовете и датите на провеждането им са: “Методология за управление на проекти”, 15-19 март 2010 г.; „Основи на управлението на проекти с Primavera P6”, 15-17 февруари 2010 г.; „Анализ на риска в проекти с Primavera Risk Analysis”, 11-12 март 2010 г.; „Успешно управление чрез моделиране и усъвършенстване на бизнес процесите”, 22-23 февруари 2010 г.; “Моделиране на бизнес процеси с ARIS Business Architect”, 24-26 февруари 2010 г.

Leave a Reply