Учебна симулация за действия за спасяване на пострадали деца и младежи и ликвидиране на последствия от кризи и терористични действия ще се проведе на 22 юни

Ще бъдат проведени 3 учебни демонстрации на младежки екипи за превенция срещу бедствия, които ще покажат на подрастващите правилните действия при наличието на опасна или екстремна ситуация. Организацията по демонстрациите се осъществява чрез съвместна работа на български, гръцки и френски екипи.

Leave a Reply