Ученически конкурс за постер в областта на нанотехнологиите ще се проведе в пет страни от региона

Младежите имат възможността да изберат една от няколко теми – здраве /нанокозметика/, околна среда, нанотехнологиите с приложение в спортното оборудване и в електронните устройства

Leave a Reply