Уникален клиентски портал за управление на печатни устройства представи Konica Minolta

Приложението eCON предоставя на клиентите на Konica Minolta бърз и удобен начин за комуникация с доставчика и с устройствата за печат. Интернет порталът е единственото решение, което позволява незабавен и ясен преглед на поръчките и тяхното изпълнение. Този подход към клиента е уникален, тъй като доставчикът дава възможност на клиента за пълен контрол и мониторинг на изпълнението на договорените услуги, което не е установена практика в IT сектора.

Leave a Reply