University of Milan представя своите програми за първи път в България на 22 и 23 февруари

В рамките на презентацията ще бъдат обявени възможностите на бакалавърските, магистърските и докторантските програми на английски и италиански език и изискванията за кандидатстване за тях. Редовните годишни такси за университета започват от EUR 800 за академичната 2012/2013 година.

Leave a Reply