Управлени на отпадъците в Дания – Rene Moller Rosendal

Rene Moller Rosendal— Датска асоциация на компаниите за управление на общински отпадъци, Дания. Г-н Rosendal е лектор на Конференцията за управление на отпадъци, 28-30 март 2012 г. - www.viaexpo.com

Leave a Reply