Виртуална лаборатория по нанотехнологии ще стимулира интереса на ученици и студенти към точните науки

Тя ще бъде създадена в рамките на проекта „Нанотехнологии в преподаването на природни науки”

Leave a Reply