Втори Международен икономически форум "Дунав" ще се проведе на 20 и 21 октомври в Монтана

Форумът е фокусиран върху "Стимулиране на местните власти и бизнеса в условията на глобална рецесия".

Leave a Reply