ЗА ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НАСТОЯВАТ ИМИГРАНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Медиите често не правят разлика между имигранти, бежанци и чужденци с неустановен статут за пребиваване в България, сочи анализ по проекта „Информационна кампания за имиграционния феномен”

Leave a Reply