За първи път АКВА-ТЕРМ София 2012 г.

За първи път уникалното по рода и мащаба си международно изложение за отопление, вентилация, климатизация, водоснабдяване и канализация, екологични технологии, басейни и възобновяема енергия АКВА-ТЕРМ стъпва на българска територия в Интер Експо Център, София, от 14 до 17 март 2012 г.

Leave a Reply