Законодателна инициатива на НСНИ цели защита на потребителите от имотни измами

НСНИ има преложение за закон, който въвежда застраховка „Професионална отговорност“, сертифицира агенциите и регламентира бизнеса на недвижимми имоти

Leave a Reply