Започва изготвянето на система за оценка на качеството на професионалното образование и обучение в България

Проектът „Професионални умения” /Skills for Employability/ започва с двудневен семинар в Пловдив, на който ще бъде направен анализ на текущата система за оценка на качеството на професионалното образование в България и опита в ЕС.

Leave a Reply