Знаете ли, че …Ползването на ДВФУ /домове за възрастни със физичеки увреждания/ е услуга?

Помощ обслужват ни!

Leave a Reply