100 г. от рождението на актьора Петър Василев

На 9 октомври се навършиха 100 години от рождението на Петър Василев, доайен на Народния театър "Иван Вазов". Петър Василев има над 300 роли пред българска театрална и филмова публика за 75 години творческа кариера. С Българския есперантски театър участва в десетки спектакли в чужбина пред публика от всички контитенти.

Leave a Reply