18 811 клиенти са обслужени през месец септември в териториалната дирекция на НАП Варна

Най-търсената услуга е за прием на данъчни и осигурителни декларации и уведомления за трудови договори. 5 680 обслужени клиенти, от които 385 са подали декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ, 4 211 са подали информация за до 5 осигурени лица и 877 за над 5 осигурени лица, и 121 уведомления за трудови договори.

Leave a Reply