5-та годишна конференция на Европейския съюз на асоциациите на преводачески фирми

Основна тема на конференцията е "Преводаческите агенции и предизвикателставата на променящата се бизнес среда."

Leave a Reply