8-ми Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа

28-30 март 2012, София. Организатор Виа Експо Водещи компании ще покажат иновативни системи за био-, слънчева, вятърна и хидроенергия, решения за повишаване на енергийната ефективност, eлектрически и хибридни превозни средства и услуги в областта на околната среда.

Leave a Reply