ABBYY представи новата версия 3.5 на своя софтуер за съхранение и управление на документи Recognition Server

Решението обхваща всички компоненти от процеса на съхраняване на документи – от сканирането, до индексирането и доставката до потребителите

Leave a Reply