Академична образователна програма "Икономика и мениджмънт на ВиК сектора" стартира на 10 ноември в София

Едногодишното обучение се провежда за трета поредна година и има за цел да запознае водещите мениджъри, експерти и специалисти работещи в сферата на водоснабдителните и канализационни услуги със специфичните икономически дейности при опериране в условията на национално регулиране.

Leave a Reply