Аксиалните вентилатори от серия DUCT-SO са специално проектирани за постигане на ветрови ефект в телевизионни и кино студия.

Аксиалните вентилатори от серия DUCT-SO са специално проектирани за постигане на ветрови ефект в тел...

Leave a Reply