Алое Ко предлага оптимизирана инсталация на ERP система за дистрибуторски фирми

Предложението включва по-бързо и ценово достъпно внедряване на стартовата версия на системата EnterpriseOne, както и редица допълнения, улесняващи търговската дейност.

Leave a Reply