Antipodes внедри система за управление на бизнес процесите в getlokal

Проектът обхваща управлението на бизнес процесите в различните офиси и подразделения на компанията на Балканите, управлението на взаимоотношенията с нейните клиенти и обширната база с контакти

Leave a Reply