Apeiron Academy организира две обучения през тази седмица

Темите са: "Oснови на онлайн комуникацията", с лектор Еленко Еленков, на 27 октомври, и "Как да бъдем успешни в работата с медиите", с лектор Галена Иванова, на 29 октомври.

Leave a Reply