Apeiron Academy подарява на участниците в обученията си второ обучение през декември 2009 и януари 2010

При участие в едно от отворените обучения в Apeiron Academy за месеците декември 2009 и януари 2010, участникът може да избере още едно обучение от програмата за двата месеца, в което да участва без заплащане.

Leave a Reply