Ardency Consulting е финалист на световните ПР награди

Ardency Consulting е избрана сред финалистите за наградите Golden World Awards 2012 на Международната асоциация за връзки с обществеността (IPRA) в категориите “Корпоративни комуникации” и “Технологии”.

Leave a Reply