Асоциация ИМАГИНЕС представя Студия за Политическия брендинг

Автор на „Политическият брендинг с рекламен акцент” е Стефан Серезлиев. Той е университетски преподавател и ескперт в сферата на рекламата, визуалните комуникации и брендинга.

Leave a Reply