Аtos България внедри SAP в КонтурГлобал Марица Изток 3

Със SAP информационната платформа КонтурГлобал Марица Изток 3 реорганизира и оптимизира бизнес процесите си.

Leave a Reply