Atos с ръст на приходите от 76% за първото полугодие на 2012г.

Компанията увеличава приходите си със 76% спрямо същия период на миналата година до 4,366 милиарда евро. Оперативният й марж е 5.7% от приходите и нетната й печалба възлиза на 102 милиона евро.

Leave a Reply