Atos с три нови ISO сертификата

Компанията е вече сертифицирана по стандартите за управление на ИТ услуги, за сигурност на информацията и за управление на качеството ISO/IEC 20000-1, ISO 27001:2005 и ISO 9001:2008

Leave a Reply