Балансът между общината и бизнеса води до устойчива градска среда

Г-жа Фандъкова отбеляза, че най-трудната задача е установяването на баланс между общината и бизнеса, за създаването на устойчива градска среда. За постигането на този баланс, Столична община ще заложи на по-строг контрол върху дейностите, предвидени за 2010 година.

Leave a Reply