БАС отмени поредно дисциплинарно наказание на надзирател

Съда отмени трето поред дисциплинарно наказание на председателя на синдикално дружество на Синдиката на служителите в затворите - Бургас, полицаи Атанас Ангелов.

Leave a Reply