Безплатен курс по програмиране: Разработка на уеб приложения с ASP.NET

Безплатен курс по разработка на учеб приложения с ASP.NET - обхваща езика C#, .NET Framework, бази данни, SQL, SQL Server, LINQ-to-SQL, ASP.NET, AJAX.

Leave a Reply