Безплатни консултации за възможностите за обучение чрез ваучери на Агенцията по заетостта предлага учебният център на БСК

Център за професионално обучение на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес предлага консултации за работещи и за безработни лица относно възможностите за професионално обучение и придобиване на ключови компетенции с ваучери на Агенцията по заетостта.

Leave a Reply