БФБ-София е в омагьосания кръг на слаба ликвидност и липса на интерес, но и в очакване на стратегически инвеститор

Сребърният фонд трябва да може да инвестира в български акции и ДЦК, коментираха участниците в дискусията

Leave a Reply