БФБЛ организира конференция на тема: "Ползите за бизнеса от корпоративна социална отговорност в туризма" на 21 януари

Утвърдени международни експерти ще засегнат различни аспекти от развиването и прилагането на отговорен туризъм като важен инструмент за маркетинг, продажби и връзки с обществеността.

Leave a Reply