BGReklama.bg обяви своя официален старт

Специализираният портал BGReklama.bg представи официален старт на платформата си с амбицията да бъде в помощ на рекламния и медиен пазар в България.

Leave a Reply