Библиотечните материали на Британски съвет ще се преместят в новия си дом в Софийския университет

След затварянето на библиотеката си през ноември Британски съвет ще дари нейния ресурс на Библиотеката по англицистика и американистика на СУ „Св. Климент Охридски”. От своя страна Софийският университет за първи път ще отвори вратите си за външни читатели.

Leave a Reply